Algemene Voorwaarden

Met het aangaan van de leveringsovereenkomst geeft u aan bekend te zijn met de verklaring van afstand van de geretourneerde goederen. Deze afstandsverklaring behelst het volgende: Met de artikelen die teruggestuurd zijn en waarvoor u het statiegeld heeft ontvangen of het tegoed hebt hergebruikt voor een nieuwe bestelling doet u afstand van de eigendomsrechten op deze goederen. De hemden die nog in een goede staat verkeren worden aangeboden voor hergebruik in derde wereldlanden. Hierdoor kan het voorkomen dat uw oude hemd met naam of logo ergens in Afrika weer gedragen wordt. Met het accepteren van onze leveringsvoorwaarden geeft u aan hier kennis van te hebben en verklaart u afstand te doen van deze hemden en akkoord te gaan met het hergebruik in ontwikkelingslanden.

Disclaimer
Wat betreft de informatie op de website, garanderen wij niet dat deze accuraat of compleet is. Horecahemden kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard die voortvloeid uit of veroorzaakt wordt door of in verband staat met het gebruik van onze website. De informatie die u op onze web boutique aantreft wordt alleen voor promotionele en reclamedoeleinden openbaar gemaakt. Te denken valt aan alle informatie, beelden, foto’s, handelsmerken, producten en meer algemene elementen. Wanneer u materiaal wilt downloaden of kopiëren, is dit alleen toegestaan voor persoonlijk en privégebruik. Wij bieden geen garantie voor de afwezigheid van schadelijke programma’s voor uw computer, laptop, iPad, etc. Te denken valt aan virussen, programmafouten en bijvoorbeeld Trojan horse.

Auteursrechten
Alle gegevens op de website zijn exclusief eigendom van ons bedrijf. Te denken valt aan informatie, beelden, foto’s, logo’s, video’s, handelsmerken, producten, advertenties, acties etc. Al het hiervoor genoemde is door auteursrechten en wetten op handelsmerken beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt geen rechten, eigendomstitels en/of belangen in om het even welk materiaal of software verwerven door dergelijk materiaal of software te downloaden of te kopiëren. Het is verboden alle te vinden informatie van onze website te reproduceren, noch volledig, noch gedeeltelijk (tenzij zoals bovenstaand vermeld, voor persoonlijk of privégedrag en niet voor commercieel gebruik) en distribueren, publiceren, verzenden, volledig of gedeeltelijk wijzigen of verkopen.